Välkommen hem till familjen Rosgardt/Andersson i Rosendal

Mats-Ola, Yvonne, Anna och Gabriel framför huset.

När smågrisarna har blivit ca 30 kg tunga så kommer de hem till oss i Rosendal.
Gården ligger mellan Morup och Glommen ca 1,5 kilometer från kusten, och ca 5 km
från Isakssons gård i Bänared.

Här får grisarna gott om plats i nya boxar och efter att ha etablerat den nya rangordningen i
boxen så sätter de igång att äta och växa.

Grisarna får mat 3 gånger om dagen.
Maten är gjord av Spannmål (dvs. Korn, Vete och Havre) detta är basen i fodret och det odlas fram på gårdens åkrar. Utöver spannmål består maten även av permeat = (en restprodukt från osttillverkningen i Falkenberg), och en del koncentrat = (en blandning av soja, rapsmjöl och vitaminer). Detta tillsammans ger en för grisen smaklig och näringsriktig måltid. Som den kan växa och må bra av.

Slakten sköter Ginstens slakteri i Harplinge om. Detta gör att grisarna inte har några långa
transporter och en stressfri sista resa.

Morpegrisen är alltså född, uppvuxen och slaktad inom en radie av 3 mil från Falkenberg.
Morpegrisen är ditt lokala alternativ, med den goda smaken.
Morpegrisen sätter dig som kund främst. Du skall kunna köpa en säker och sjyst producerad kotlett, där grisen har haft det bra under sin livstid.
Välkommen till Morpegrisen