Välkommen hem till Familjen Isaksson i Bänared

Ett modernt familjejordbruk i vacker miljö.

Här bor Sven, Katarina, Linnea Fredrik och Karl.

På gården finns även 111 suggor med smågrisar, 20 amkor med kalvar och ett antal
katter.

 

Suggorna går i 3 grupper med 37st i varje.
När dom inte har smågrisar går dom i stora boxar med mycket halm i vår maskinhall.

När det är dags för suggan att grisa flyttas hon till en egen box. Där hon får vara i fred under grisningen.
Går allting bra så får varje sugga 10-14 smågrisar. Som kan dia och växa tillsammans.

Efter ca 7 veckor får suggan gå tillbaka till sin grupp, och smågrisarna fortsätter att växa
tillsammans med sina kompisar.
BB stallet tvättas och görs fint till nästa omgång mammor som skall föda.